Our Team

sailendra-bade-shrestha
Mr. Shailendra Bade Shrestha
Chief Executive Officer
mohan-prashad-dhungel
Mr. Mohan Prasad Dhungel
Head - HR/PR Department
robin-shrestha
Mr. Robin Shrestha
Head - Operation & Account Department
hem-kumar-karki
Mr. Hem Kumar Karki
Loan Incharge, Main Branch
Basu K.C.
Mr. Basu K.C.
IT Department Head
candramani-chamlagai
Mr. Chandramani Chamlagain
Branch Manager 6 no. Budhabare
anjana-blon
Mrs. Anjana Blon
General Service Department Head
rocket-rai
Mr. Rocket Rai
Branch Manager Sidhuwa Branch
kamala sherpa
Mrs. Kamala Sherpa
Branch Manager Hile Branch
binod niroula
Mr. Binod Niroula
Act. Branch Manager Rajarani Branch